יום רביעי, 24 באוגוסט 2011

עבודת השם ופרנסה

כתוב בספר כוכבי אור (אנשי מוהר"ן אות יד) שמספר שם על התדרדרות פרנסתו של רבי נתן בעת שהתקרב לרבינו והפסיק להשתדל עבור פרנסה מרוב בהירות ידיעתו שהעולם הזה לא כלום ולזמן קצר יצטרך לעלות לעולם הנצחי וכו', ואביו כעס עליו וגרשו ומשפחתו וכו' "פעם אחר בא לביתו קדם סעדת הערב, והעתירה (אשתו) עליו בדבריה עד שנחלש דעתו מאד, כי הרבתה לספר לו מעצם דחקה שכבר היא חיבת קצת ממון חלאחרים בעד צרכי הבית כי רוח החנות מעט מאד וההוצאה מרבה כנ"ל, עד שנתמרמר מאד מדבריה ונכנס בכבד ראש לחדר אחר וישב שם. וענה ואמר: רבונו של עולם הלא קדם שנעשין איש כשר באמת מכרח הדבר להתמהמה הרבה, לעת עתה תן לי פרנסה. וספר שאז נתקים אצלו מה שכתוב 'והיה טרם יקראו ואני אענה', כי עוד טרם דבר את הדברים האלה, הקדים השם יתברך רפואה למכתו והזמין לו מקום להתפרנס בלי שום עסק וכו' עכ"ל.

והנה כל זה קרה לרבי נתן בעת שהוא התקרב לרבינו, ורבינו היה בחיים חיותו, ורבי נתן היה מגיע אליו ורואה אותו פנים בפנים, ומקבל הדרכה אישית ממש מפי רבינו, ממש כפי שורש נשמתו, ועם כל זה הוא טען להשי"ת שלהיות איש כשר באמת מכרח הדבר להתמהמה הרבה, ומה נענה אנן בדור הזה, שאין לנו הדרכה אישית, ונתקטנה שכלינו ועבודתינו הרבה מאד?! כמה זמן יקח לנו להיות אנשים כשרים?! והשאלה הישנה: מה יהיה עם הפרנסה עד שנהיו כשרים?!

אבל זאת נחמתינו, שכעת נתגלה בעולם השיר חדש שמחדש את העולם באמונה, שיש בו כח להקים את כל אחד על עמדו וכו' וכו' וכו' - נ נח נחמ נחמן מאומן!

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...