יום ראשון, 21 באוגוסט 2011

הגיע הזמן שיתגלה בעולם נ נח נחמ נחמן מאומן

שיר השירים (פרק ב) הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו, נצנים בגימטריא עמלק, שלכן כאשר הם נראים בארץ אז עת הזמיר הגיע לזמר הקוצים. והנה כבר כתבנו בתוך הקונטרס בריש הפרק על לבישת כיפה של ננח בשירותים, שהר"ת של נ נח נחמ נחמן מאומן הם בגימטריא עמלק, בחי' ראשית גוים עמלק. ועל כן כאשר נראים הר"ת, אז עת הזמי"ר מגיע, כי זמי"ר משלים הגמטריא של נצנים לנ נח נחמ נחמן מאומן (עם התיבות והכולל). סיפרתי את זה לאלף סמך, והוא אמר לי שעכשיו הוא מבין שתחילת התשובה שלו התחיל בנצנים.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...