יום ראשון, 7 באוגוסט 2011

מה שיכולים לזכות עם נ נח

בפרשת דברים משה רבינו חפש נבונים ולא מצא אפילו אחד (רש"י), רבינו שהבינה זה אצלו!

בלילה הראו לי איש פשוט ממעלות, וסיפרו לי שהוא היה ליטאי, וידע הרבה גמרא וקבל סמיכה יורה יורה, ושמע מרבינו וסר למשמעתו, והיה מתפלל לשכוח כל מה שהוא למד קודם, והתחיל ללמוד הכל מחדש.

פעם מי שהוא התחיל לומר לו דברים לא טובים על סבא ישראל ר"ל, וזה הפריע לו מאד, והלך לשדה להתבודד והתפלל להש"י להאיר לו האמת, ואז ראה סבא באפק משחק. ובאותה ליל שבת הוא היה קורא בסיפורי מעשיות ונפל לשינה, וראה את סבא שוחק, ושאל את סבא להגיד לו חידוש על הסיפור שהיה קורא, מעשה מחכם והתם. וסבא אמר לו שחכם, זה ר"ת ח'כמה כ'בוד מ'מון, והתם זה ר"ת (לקוטי) ה'לכות (לקוטי) תפילות (לקוטי) מוהר"ן!

והוא זכה לראות את סבא ישראל בשבת הבא ובשבת השלישי, ואז נפסק. והוא ג"כ זכה לראות את רבינו כמה פעמים.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...