יום ראשון, 31 ביולי 2011

פרשת השבוע - דברים, להוכיח רק עם נ נח!

ריש חומש דברים (פסוק ג') ברש"י כז"ל מלמד שלא הוכיחן אל סמוך למיתה, ע"כ. למיתה, אותיות, תהלים, שהוא בגימטריא, נ נח נחמ נחמן מאמן, שרק תוכחה על דרך השיר פשוט כפול משולש מרובע הוא ראוי להוכחה.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...