יום חמישי, 21 ביולי 2011

פרשת השבוע - פרשת מטות

בריש פרשת מטות (במדבר ל:ב), וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר זה הדבר אשר צוה. “אל המטות" בגימטריא נ נח נחמ נחמן מאומן, והמלה באמצע ראשי, מראה על זה, כי הראש הוא ראש בני ישראל, רבינו הקדוש, והי' זה היוד מיני נגינא שנשרשים בהשיר פשוט כפול משולש מרובע (=10). [ע' בלקמ"ת תורה פז, איך שרבינו עושה ראשי תיבות בדילוג מילה באמצע, שהמלה מוכיח ענין של הר"ת שמסביביו]. והנה הפסוק הזה מפרש ענין נבואת משה רבינו מה שהיה למעלה משאר הנביאים, שמשה רבינו ניבא בזה הדבר, ועל כן נעים לראות שבאותו פסוק מרמז לרבינו הקדוש נ נח נחמ נחמן מאומן. וחז"ל למדו מפסוק זה שיחיד מומחה יכול להתיר נדר לבד, וזה יכולים לעשות שלשה הדיוטות. ורואים מזה הכח של העם, שהעם יש להם כח, והעם יבחר ברבינו.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...