יום שישי, 22 ביולי 2011

מצאתי בפייסבוק:

הריני מסירה את הקשר שלי מכל הרבנים והמנהיגים שבדורנו ובפרט המפורסמים של שקר והפוליטיקאים והריני מקשרת את עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו וכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר! ולכל הנקודות הטובות והזעקות של הנפשות השבורות, ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נובע מקור חכמה רבנו נחמן בן פייגא . והריני מבקשת רק את קרבת בורא עולם ותורתו הקדושה בלי שום תערובת ופגם כלל אמן..אחר צהרים נעים לכולם.


מה יפה, אבל לא זכה עדיין לנ נח.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...