יום שישי, 22 ביולי 2011

ענני כבוד



בשעה שהאדם הוא בירידה, אז דיקא חופפת ומגנת עליו קדושה גבוהה מאוד, בחינת "אמא דמסככא על בנין" (אמא שמסככת על הבנים) שזה סוד 'סוכת שלום' בחינת "היקף ענני כבוד" שהקיפו את ישראל בהליכתן במדבר במקום נחש שרף ועקרב. 

אין תגובות: