יום שישי, 22 ביולי 2011

ענני כבודבשעה שהאדם הוא בירידה, אז דיקא חופפת ומגנת עליו קדושה גבוהה מאוד, בחינת "אמא דמסככא על בנין" (אמא שמסככת על הבנים) שזה סוד 'סוכת שלום' בחינת "היקף ענני כבוד" שהקיפו את ישראל בהליכתן במדבר במקום נחש שרף ועקרב. 

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...