הצדיק האמת
הוא רופא מומחה ונאמן,
יודע כל החסרונות והחולאים של כל אחד,
ויודע איך לעסק ברפואתם בשלמות. 

אין תגובות: