יום רביעי, 20 ביולי 2011


הצדיק האמת
הוא רופא מומחה ונאמן,
יודע כל החסרונות והחולאים של כל אחד,
ויודע איך לעסק ברפואתם בשלמות. 

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...