יום ראשון, 10 ביולי 2011

ברוך השם בשבת מצאתי רמז יפה לרבינו בפרשה

פרשת בלק (כג:ט) כי מראש צרים אראנו ומגבעות אשורנו הן עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשב, הן' עם' לבד'ד' ישכן' ס"ת נחמן (שני ד'ד' של לבדד, בגימטריא ח' וגם עושים ח' בתמונה וצורה). ומגבעות' אשורנו', ס"ת ת"ו שהוא גימטריא בן שמחה ע"ה. שאולי הדבר הכי מודגש אצל רבינו זה הלבד"ד – להתבודד. וגם אשורנו, קרוב מאד להמלה אשרינו!

והשתא שעמדנו על הא ד"בן שמחה" (ע"ה) בגימטריא תו, יכולים להבין יותר איך שתורה א' בלק"מ מרמז על רבינו, שהתורה שם מפרש איך לזכות לדברי נח"ת, לקשר הח' והנ' להשיג חן, שע"י חן עושים תו – חקיקה בלב השומע. תפילות הם בחי' מ"ן (מיין נוקבין), עם הנ"ח, הרי נחמן, ועושים תו – בן שמחה.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...