יום חמישי, 7 ביולי 2011

תפילה לנ נח

בתפילה אנו אומרים, עשה עמנו חסד ואל תאחר, ונראה לפרש ש'חסד' הוא שם הוי"ה באחוריים כמנין חס"ד כידוע. ואל, זה בחי' הצדיק כמו שאיתא במדרש הובא בלקוטי מוהר"ן שהשי"ת קרא ליעקב אל. תאחר, לעשות אותו באחוריים. דהיינו שאנו מתפללים שהשי"ת יעשה בשבילנו את הצדיק באחוריים, דהיינו נ נח נחמ נחמן מאומן (וכן גם הר"ת ע'מנו ח'סד ו'אל ת'אחר ע"ה, בגימטריא נ נח נחמ נחמן מאמן).

אין תגובות: