יום ראשון, 31 ביולי 2011


מותר לצאת לחוץ לארץ רק ל -3 מטרות

א ) פרנסה
ב ) תורה
ג ) אשה

רבי נחמן אמר שבאים עליו שלוש כיתות חסידים

א ) לקבל שאריות
ב ) לקבל תורה
ג ) עפוים בלבי

פרנסה = שאריות

תורה = לקבל תורה

אשה ( להקים שכינתא מאפרה ) = אפוים בלב הצדיק

תודה על החידוש המדליקק


התחדש לי בנוסף, שרבנו מדבר שנוסעים לצדיק כדי לחפש את האבדה... והעולם שואלים איזו אבדה? וההסבר, שלפי חז"ל האשה נקראת אבדה [הצלע של הגבר] ומימלא הצדיק הוא האבדה , ומי שאפוי בלב הצדיק הוא נוסע לצדיק כדי למצוא את הצדיק. 


ב"ה

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...