יום ראשון, 19 ביוני 2011

הוא, לא אני!!!

עכשיו צריך לבוא בעולם האור של רבינו הקדוש, שהוא הרבי של כל התורה, של כל הצדיקים, כן, הוא גילה זה, לא אני, הוא גילה זה, 'נחמן' הוא "נ נח נחמ נחמן מאומן", הוא הרבי של כל ישראל, של כל התורה, של כל החכמים, הוא, כולם צריכים לשמוע לו חכמתו וקדושתו, קדושה כזה, חיים כזה, חכמה כזה חדשה שלא היה בעולם!!!
(שיחות סבא)

אין תגובות: