בכל דרך ושביל נ נח יוביל!!!

משפט זה נתחדש לאחד מחבירי בכותל המערבי.

אין תגובות: