יום ראשון, 19 ביוני 2011

פרשת מרגלים - "ענקי רוח"


רבי נחמן אמר: אני אילן יפה מאוד וכו' ואני מונח על הארץ ממש

**

כשאדם רוצה להתקרב לקדושה , למצוא את בת המלך שלו, אז לפניו יש דרכים ומדברות ויערות ובאזשהו שלב הוא זוכה להבין שהיא נמצאת בהר של זהב ומבצר של מרגליות, שזה כלל העצות המיוחדות של הצדיק

ואז כשהוא הולך לחפש, הוא עלול למצוא את עצמו מתבלבל מול רבנים ענקי רוח... הענקי רוח הם האדם הגדול שמחזיק את האילן על  כתפיו, כאילו הוא מחזיק את הצדיק על עצמו , והרי הצדיק לא צריך שהענקי רוח יחזיקו אותו שהרי הוא מונח על הארץ ממש... אבל הענקי רוח כאילו מחזיקים את הצדיק על הכתפיים שלהם ומי שרוצה להתקרב הוא לא יכול להגיע לצדיק כי הוא כאילו נמצא מאוד רחוק וגבוהה, והוא שואל את הענקי רוח היכן מגיעים להר של זהב וכו' איך מוציאים את בת המלך והענקי רוח מייאשים אותו והוא מוצא את עצמו הולך בין ענק אחד לענק אחר וכולם מייאשים 

אבל מתישהו על ידי העקשנות של הקדושה לחפש ולמצוא את בת המלך אז דווקא איזה רוח מספר לפי תומו שהוא היה בהר של זהב וכו', כלומר שבסוף הוא מוצא את היעד לא אצל ענקי הרוח אלא אצל איזה רוח פשוט שמספר לפי תומו, הוא מגיע ליעד על ידי איזה קוקו במירון שמספר לו לפי תומו על כך שיש סבא ויש אומן ושהצדיק נמצא קרוב אליו שהוא מונח על הארץ ממש ולא נמצא כל כך גבוהה ורחוק כמו שהענקי רוח עושים רושם....

**

זהו חטא המרגלים
הם הפחידו את עם ישראל שיש בארץ ישראל ענקים
שכאילו כדי להשיג את הקדושה הם לא יכולים כפי שהם

ויהושוע ומשה, הם מנסים להרגיע את עם ישראל שאין להם מה לדאוג ושהם יזכו לקדושות וזה לא כל כך רחוק מהם

--
שבוע טוב ומבורך.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...