יום ראשון, 19 ביוני 2011

איזה דיבור

עיקר הארת דעתו הקדושה על ידי קדושת קברו שציוה בחיים חיותו לבא לשם ולהתפלל שם הרבה


(פרפראות לחכמה)

אין תגובות: