יום ראשון, 19 ביוני 2011

מכתבי אהבה: בראש השנה האחרון שקודם הסתלקותו הזהיר רבנו הקדו...

מכתבי אהבה:


בראש השנה האחרון שקודם הסתלקותו הזהיר רבנו הקדו...
: "בראש השנה האחרון שקודם הסתלקותו הזהיר רבנו הקדוש ז'ל: כל אדם שבעולם מגדול ועד קטן, בכל יום ויום, לחפש ולבקש הרבה את הצדיק המנהיג האמת, שי..."

אין תגובות: