יום חמישי, 23 ביוני 2011

האש שלי בעיצוב חדש ומיוחד

גדולת הצדיק בחייו ואחר הסתלקותו:
שימשיך ויאיר האור והחיות העליון מאוד, דהיינו התגלות אלקותו יתברך.
גם בעולם הגשמי הזה, אפילו בתכלית המדרגות התחתונות והמגושמים מאוד.
עד שיכול להגביה גם כל הנופלים והמגושמים ביותר, עד שיתקיים "וידע כל פעול כי אתה פעלתו".אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...