יום שני, 20 ביוני 2011

מסבא מספר על ראש השנה של אנ"ש ורבי ישראל קרדונר במירוןכן, היה ניגונים כאלה, בראש השנה היה ניגונים כאלה, שכל השנה כל מי שהיה צריך להחיות את עצמו, היה מתחיל לנגן ניגון של ראש השנה.

[אמרת לי שהוא (רבי ישראל קרדונר) היה ארבע שעות מתפלל שמונה עשרה, בראש השנה
יותר! 
[כמה?] 
אני עליתי (בראש השנה במירון אצל רבי שמעון בר יוחאי)... ואכלתי ואחרי הסעודה ירדתי לרבי שמעון, והוא עמד לבד אצל רבי שמעון 
[עוד ממשיך בשמונה עשרה] כן,  
[הוא לא יכול לזוז
לא, לא, לא (סבא צוחק).

ברעדה כזו, ביראת שמים כזה ובדביקות כזה, בסגנון כזה, הוא רצה לראות תכף את זה - "וידע כל פעול כי אתה פעלתו..", רצה לראות תכף (סבא צוחק) 

אני ידעתי שהוא נמצא למטה בבית הכנסת, אז הלכתי לשמוע, ירדתי אליו,  לא יכול לזוז הלאה, "וידע כל פעול כי אתה פעלתו.." והיה, היה רועד כל, כולו, וגם כל הבניין רעד, "וידע כל פעול כי אתה פעלתו.." (סבא צוחק) [כל, כל, כל הציון?] אה? [כל הציון של רבי שמעון?] אצל רבי שמעון למטה. 

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...