אקטואליה

אי אפשר לבוא לארץ ישראל כי אם על ידי יסורין, ועיקר היסורין הם המונעים הרשעים, מוציאי דיבת הארץ. (לקוטי עצות א"י ה)

קברי צדיקים אמיתיים הוא קדוש בקדושת ארץ ישראל ממש (שם כ)


נ נח נחמ נחמן מאומן

אין תגובות: