יום שבת, 11 ביוני 2011היצר הרע נוקש בכל פעם ומעוררו למה שמעוררו ואף אם אין אדם שומע לו ופונה עורף ממנו אף על פי כן הוא נוקש בו עוד פעם שני ושלישי ורביעי ויותר.
אם האדם הוא חזק בדעתו ועקשן נגד היצר הרע ואינו פונה אליו כלל, אזי היצר הרע מסתלק והולך לו. 

אין תגובות: