היצר הרע נוקש בכל פעם ומעוררו למה שמעוררו ואף אם אין אדם שומע לו ופונה עורף ממנו אף על פי כן הוא נוקש בו עוד פעם שני ושלישי ורביעי ויותר.
אם האדם הוא חזק בדעתו ועקשן נגד היצר הרע ואינו פונה אליו כלל, אזי היצר הרע מסתלק והולך לו. 

אין תגובות: