יום ראשון, 5 ביוני 2011רוב הנפילות של האדם הוא מחמת שכבר נתעורר כמה פעמים להשם יתברך ונפל מזה. ובאמת הוא להפך, כי הלא אפילו מי שחטא כל ימיו ולא נתעורר בתשובה כלל, אם ישוב לבסוף מוחלים לו, כל שכן כשנתעורר כמה פעמים וחזר ונתרחק כמה פעמים, שבודאי יש לו תקוה ובודאי בנקל לו יותר לשוב להשם יתברך באמת, כי אין רצון טוב שנאבד.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...