יום רביעי, 1 ביוני 2011

צדיק כתמר יפרח"צדיק כתמר יפרח"
הצדיק נקרא תמר, בחינת: "צדיק כתמר יפרח", כי תמ"ר לשון תמור"ה, כי הצדיק ממיר ומחליף הכל לטובה וכל הקטרוגים מהפך אותם לזכות.
כל כמה שמתרבים המקטרגים יותר, הצדיק ממליץ על ידי זה לטוב יותר, על כך שאף על פי כן הוא מוצא בו איזה נקודה טובה.
כל המקטרגים על האדם, הם בעצמם אותם שהסיתו אותו לחטא, ועל כן כשהם מתרבים, אזי עומד הצדיק ומהפך הכל לזכות דווקא, כי הוא טוען: 'הלא אדרבא, מאחר שיש עליו מקטרגים הרבה כל כך, אם כן היה לו יצרים רעים ומסיתים הרבה, ואם כן אדרבא, הוא פלא גדול איך התחזק איש כזה נגד מסיתים הרבה כל כך, לחטוף אף על פי כן איזה נקודה טובה של איזה מצוה שעשה! אם כן אין חידוש כל כך במה שחטא כל כך מאחר שהיה לו מסיתים רבים כאלה. אדרבא, זהו חידוש נפלא איך שהתגבר לעשות איזה טוב בעלמא מאחר שעמדו עליו חילות רבות כאלו.!!!' ועל כן הצדיק שהולך בדרך זה נקרא תמר, שממיר ומחליף הקטרוגים לזכות.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...