יש לנו מקום אצל השם יתברך, כמו שאנחנו, הוא משגיח עלינו. הוא שומר עלינו.

אין תגובות: