יום שישי, 27 במאי 2011


בערב ראש חודש, הלבנה היא בתכלית המיעוט, ואז דווקא מתחילה להתמלאות מיד בראש חודש.
וזה רמז על כלל ישראל "שהם עתידים להתחדש כמותה", כמו שאומרים בברכת קידוש לבנה. 

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...