בערב ראש חודש, הלבנה היא בתכלית המיעוט, ואז דווקא מתחילה להתמלאות מיד בראש חודש.
וזה רמז על כלל ישראל "שהם עתידים להתחדש כמותה", כמו שאומרים בברכת קידוש לבנה. 

אין תגובות: