יום ראשון, 8 במאי 2011

טראק משגע עם המלל


תקשיבו למוסיקה ותראו את הדיבורים שלפניכם:

ראש חודש, צריכים לבוא עם כסף. זה פרנסה שלו, אני באתי בלי כסף, יחיד, תלמיד יחיד. הרבי אומר לי תגיד לאבא ראש חודשיםצריכים לבוא עם כסף, אני צריך פרנסה, מדוע אתה בא לחידר בלי כסף.

בכל פסיעה הרגשתי גהנום, 'איך אתה הולך להרבי בלא כסף'

אני הלכתי בלי כסף

הוא אמר לי: מדוע באת ראש חודש בלי כסף?

היה לי אהבה לעניים, לעזור להם, לעזור להם.

ראש חודש כל הפרנסה שלו, כל תלמיד מביא כסף, אני באתי בלי כסף.

אני זוכר, יש כבר יותר ממאה שנים ואני זוכר את זה
הוא אמר לי: "מדוע באת ראש חודש בלי כסף?"

"כולם מביאים כסף, ואתה באת בלי כסף, מה זה??"

אז הוא אמר לי: "ישראל בער, איזה פרשה השבוע?" לא ידעתי, כי הייתי רעב והיה לי כאב ראש, ולא ידעתי ולא אמרתי כלום. הוא אמר לי: "מה?" הוא היכה אותי!! ואמר לי: "כמה פעמים אמרתי שהשבוע הוא פרשת נח ואתה לא היית פה? לא שמעת? אתה לא יודע? מה זה? מה זה? איזה תלמיד זה?" בגלל שלא היה לי כסף, אני התביישתי הלכתי לרבי בלי כסף, "איך באים בלי כסף, ראש חודש?"
הרבי אומר לי: "תגיד לאבא: ראש חודש צריכים לבוא עם כסף, אני צריך פרנסה, מה?, בשביל מה? מדוע אתה בא לחיידר בלי כסף?"

הלכתי , ובכל פסיעה הרגשתי גהנום 'איך אתה הולך לרבי בלי כסף?' והרבי אומר לי: "תגיד לאבא ראש חודש צריכים להביא כסף, זה פרנסה שלי"

אז מאז השבוע הזה נעשה בטבריה דבר חדש: תלמוד תורה בלי כסף, בלי כסף, בחינם...

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...