יום שלישי, 3 במאי 2011

סיפור מסבא


אשה אחת, שכנה, שבעלה הוא מתנגד על ברסלב, חסיד קרלין, הוא היה חברי. זה היה בחודש אלול, ואני הייתי בכל חודש אלול במירון, תמיד. היא באה, בחודש אלול כל אחד בא עם בקשות לרבי שמעון להתפלל, אז היא באה אלי ואמרה לי: "הבן שלי אין לו בנים זה כבר שש שנים, אני מבקשת ממך שתתפלל ש... כן, שתעשה מה שתוכל",
אז אמרתי לה: "רבינו הקדוש אמר, שעל ידי ה"סיפורי מעשיות" זוכים לפקוד עקרות, אז אמרתי לה שתקנה את "סיפורי מעשיות", ושניהם יקראו בו, כן, אז היא עשתה ככה והיא סיפרה לי שהיה קשה עליה, היה קשה להשיג "סיפורי מעשיות", לא כמו היום, אם הולכים לחנות וקונים, אז לא היה להשיג, אז היא ביקשה, עד שמצאה ספר מעשיות, ובשנה הזו הם נפקדו בבן, היא באה בחודש אלול אחרי שנה, כן, היא באה אלי במירון ואמרה לי: "תודה רבה" (סבא צוחק),

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...