יום ראשון, 29 במאי 2011


צריך עוז ותעצומות, והתחזקות עצום מאוד בזה העולם, לעמוד כנגד כל הדחיות שהבעל-דבר רוצה להדיחו, חס ושלום, בכל עת. 

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...