צריך עוז ותעצומות, והתחזקות עצום מאוד בזה העולם, לעמוד כנגד כל הדחיות שהבעל-דבר רוצה להדיחו, חס ושלום, בכל עת. 

אין תגובות: