יום חמישי, 5 במאי 2011

חודש טוב עם שיחה של סבא

ריבונו של עולם הוא יש לו נחת רוח מתפילתנו, מהאמונה, מהתפילתנו. ורבינו הקדוש אמר: "שעיקר הענין שלי היא תפילה", "עיקר הענין שלי היא ראש השנה, ועיקר הענין, בראש השנה עוסקים רק בתפילה, כל היום, כן.
"עיקר העניין שלי היא תפילה", אוי, ו"עיקר העניין שלי היא ראש השנה" מה זה ראש השנה? לבוא אלי על ראש השנה, בשביל תיקון",
וזה הדבר נמשך גם עכשיו, לא רק בחיי רבינו שהוא אמר: "העיקר אצלי...", זה העניין - זה נמשך, הוא לא נפסק. זה ענין של רבינו זה דבר חדש שלא נפסק לעולם, כן.
הוא בכל דיבור שלו וכל ענין שלו הוא למעלה מן הטבע והוא נצחי והוא תמיד, בכל דור ודור, ככה הוא אמר, שהוא המנהיג האמיתי של כל ישראל בכל דור ודור, בכל דור, זה לא נפסק, הוא, הוא המנהיג שלנו, בכל תורה, בכל שיחה, בכל מעשה.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...