יום שני, 9 במאי 2011

להודות ולהלל

ב"ה,יום ה' חג העצמאות בעשור תשי"ח ,טבריא.
לכבוד חמדת ליבי מר זלמן שזר הנעים. שלום ואור רב מהנשר הגדול ירחף עליו בכל יום תמיד לאורך ימים.
הריני שולח לו את ברכתי הלבבית לחג העצמאות (ההדגשות שלי) העשירי.
ברוך שהחינו והגיענו לזמן הזה שעשה לנו נסים נגלים לעיני כל העולם, וניסים נסתרים הנעלמים מדעתינו. כן נזכה לגאולה השלמה על ידי התגלות הדעת הקדושה של צדיק האמת נ'נ'מ'ח' זכותו יגן עלנו אמן.
על ידי קדשת ארץ ישראל זוכין לידע מרבי האמת, וכפי מה שזוכה להתקשר ולהכלל בהצדיק האמיתי כמו כן זוכה לירושת ארץ ישראל. ארץ ישראל היא כליליות הקדושה שבכל הקדושות, בה זוכין לצאת מטבעיות ולידע ולהאמין שהכל בהשגחה לבד, שזה כלליות הקדושה. אם היה האדם מאמין באמת בקדושת ארץ ישראל חלק אחד מאלפי אלפים כמו שהוא באמת, בודאי היה רץ ופורח לארץ ישראל בכל כוחו ולא היה שום מונע שימנעהו.
כל אחד מישראל יש לו איזה חלק בארץ ישראל ושם חיינו,שם קדושתינו, שם ביתנו, שם ארצנו,שם אדמתנו, שם חלקנו שם גורלינו. ובחוץ לארץ אנו גרים כאורח נטה ללון המתגולל בחוצות בחוצות ובשוקים וברחובות, כי אין זו אדמתינו וחלקנו כלל. ועל כן נקראת חוץ לארץ,חוץ דווקא. כי בחוץ אנו עומדין, בחוץ ממש ואין איש מאסף אותנו הביתה עד אשר נבוא על אדמת הקדש. על ידי ישיבת ארץ ישראל משיגין השגחת השם יתברך על העולם.
ישראל דב אודעסר
טבריא
(אב"י הנחל עמוד ל"א)
ב"ה ו' אייר תשכ"ז.
לכבוד נשיא ישראל, ליבי ובשרי מר ד' שזר, החותר והחופר לגלות המיים חיים שמחיים פגרים מתים כמונו היום, בדורות הללו, שירדנו בתחלית הירידה. והם עתידים להתגלות בשלמות על ידי מלך המשיח, אשר בגודל עצם צדקתו וחכמתו הנוראה, יגלה ויודיע לכל העולם, סוד נוראות הצדיק האמת. ועל ידו יתוקן העולם. ברכה וחיים ושלום.
עלינו לשוש ולשמח, לשיר לרנן ולזמר, להודות ולהלל ולשבח לאדון עולם, על יום העצמאות, יום הניסים ונפלאות גדולות ונוראות אשר עשה ה' עימנו. נגילה ונשמחה בו, בכל שנה ושנה ובכל יום ובכל שעה, ועל הניסים ועל התשועות ועל הגבורות הנוראות, אשר עשה ה' עימנו, לעיני כל העמים, מעת שזכינו בישועת ה' לכבוש חלקנו ונחלתנו מידי הגזלנים הפראים. וביותר מה שכבוד מעלות הרם, מרגיש ויודע ורואה בכל פעם, ניסים נגלים למעלה מגדר הטבע.
אך לעת עתה, הם עדין מכסים ומלובשים בדרך הטבע. הרחמן הוא יגמר גאלתנו, גאלה שלמה, ויחזיר לנו בית מקדש בית חיינו בית תפרתנו, במהרה בימנו אמן, ויתפלאו ויאמרו כל הגויים, הגדיל ה' לעשות עם היהודים,עם הקדוש, עם הנבחר בארץ הנבחר.
ליבי ונפשי נאמנו לך במאד מאד, ואף עכשיו בעצם כאבי וחולשתי לא עליך, אני מתגבר בכל כחי, לעמוד לפני ה' להתפלל עליך, ועיני תזלנה דמעות, בתפלתי ובקשתי, שיצליחך בדרך הזה, שאתה הולך בו בכל מדינה ומדינה, בכל מקום ומקום אשר תלך ותדרך כף רגלך שם. יתן לך ה', חן ושכל טוב, בעיני העמים והשרים לטובת עמנו וארצנו, אשר רק זה כל עקר מגמתך ורצונך וכוונתך בנסיעתך והלוכך וטלטולך ועבודתך הקשה. ה' ישמר צאתך ובואך לחיים ולשמחה ולשלום, עד עולם.
בצאתך לדרך, אל תשכח לקחת אתך את האוצר והמתנה הטובה, אשר נתן לך ה' ברב רחמיו. הלוא הוא הספר הקטן הישן, קצור לקוטי מורנו הרב רבי נחמן משנת תקצ"ה, כמנהגך הטוב תמיד. הוא בודאי יגן עליך בדרך וימשיך ויאיר עליך, אור קדושת האמונה ביחודו ואחדותו יתברך ובהשגחתו הפרטית, שכל זה כלול בכל דיבור ודבור הכתוב שם. אשרנו, אשרי חלקנו הנעים, שזכינו לידע קצת, מגדלת הצדיק האמת, הוא ינחמנו מעצבון מעשינו, הוא חיותנו, הוא נחמתנו ותקוותנו. אשרנו, אשרינו אלפים פעמים, עך כל דיבור שאנו זוכים לקבל ממנו. אוהבך ועבדך הנאמן, המשרתך תמיד בכל לב ונפש ומצפה ומתגעגע, מתי יגיע העת שאזכה לראותך בכל פעם, בשבע שמחות, ולתת לך מתנות טובות ונצחיות, הגנוזות באוצר הנחל נובע. ה' ישמר צאתך ובואך, לחיים ולשמחה ולשלום.
ישראל בר אודיסר
(אב"י הנחל עמוד קכ"ז-ח)

4 תגובות:

אנונימי אמר/ה...

מהנשר הגדול

אנונימי אמר/ה...

כן נזכה לגאולה השלמה על ידי התגלות הדעת הקדושה של צדיק האמת נ'נ'מ'ח'

אנונימי אמר/ה...

משיח כבר פה, רק לא שמתם לב
אגב לגבי "העניין שלו זה רבי ותלמידים...כולנו חברים"
אמר סבא "איתי זה עניין מיוחד"

אנונימי אמר/ה...

יישר כח על ההשתתפות

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...