יום שישי, 27 במאי 2011


אי אפשר להיות "איש ישראלי" באמת, ולעבוד אותו יתברך כראוי, כי אם על ידי עזות ועקשנות גדול של קדושה. 
(משיבת נפש)

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...