יום שני, 9 במאי 2011

חדש - סבא מדבר לוידאו


סבא מספר לפני מצלמת וידאו על הפתק - חדש


איך שזכיתי להתקרב ולידע מרבנו הקדוש על ידי סיבות נפלאות ופלאות גדולות. וגם כן אני אספר עכשיו על עניין הפתק שמצאתי בשנת תרפ"ב בעשרים ושבעה לחודש תמוז
נו, אני יכול להמשיך?
[בסדר]
כן?
למעלה יותר משבעים שנה, זכיתי להתקרב לרבנו הקדוש רבי נחמן על ידי הצדיק הקדוש רבי ישראל קרדונר. וצורך מסירות נפש וסבל, מסירת נפש ושפיכות דמים ובזיונות וצרות הרבה.

כי לפני... בזמן ההוא, דבר ידוע שהיה התנגדות מחלוקת גדול על ברסלב ואני הייתי....
ואני גדלתי בטבריה ואני.... גדלתי בטבריה, אויי אויי, גדלתי בטבריה, אויי אויי אויי , אויי אויי גדלתי בטבריה אויי אויי אויי , אחחח
בזמן ההוא היה התנגדות גדול, מחלוקת, מחלוקת על ברסלב אוייי
ואני הייתי יחיד בטבריה שזכיתי להתקרב לרבנו הקדוש, וכל... והישיבה וכל העיר היו מתנגדים עליי וסבלתי בזיונות ושפיכות כאלה שאי אפשר להבין איך אפשר לסבול בזיונות ושפיכות דמים וצרות כאלה, מה שסבלתי בשביל זה.
וגם כן אני רוצה לספר על עניין הפתק, פתק שמצאתי בשנת תרפ"ב, איך שהתגלגל עד שמצאתי את הפתק הפלא הזה
אני הייתי רגיל להתנהג כמו רבי ישראל קרדונר שלא טעמתי אפילו מים מזמן חצות לילה עד אחרי התפילה. ובשנה הזו, חל חמישה עשרה בתמוז יום חמישי. ואני בלילה הזו לא הרגשתי טוב, על על פנים אני נכשלתי ולא עשיתי תענית ביום הזה שהוא תענית חמור מארבע תעניתים, ועוד יותר מזה, נכשלתי, נכשלתי מאוד ולא עשיתי תענית ביום שבעה עשר בתמוז,
ועל ידי זה נפלתי לעצבות ולדכאון נפש כזה שהיה נראה שאני יצאתי מהדעת. והיה,והיה פחד גדול להסתכל בפניי, מגודל הצער והעצבות שהיה לי, מזה שאכלתי ביום בבוקר ביום התענית הזה
זה היה ביום חמישי. ביום שישי ביום שבת ביום ראשון, ביום ראשון היה לי ישיבה והלכתי לישיבה, אבל מגודל הדכאון נפש והעצבות, הייתי נראה בעיני כולם למשוגע שיצא מדעתו.
וכולם היו מתנגדים והתלוצצו ואמרו: "כך הוא הסוף של חסידי ברסלב, סוף כל סף הם יוצאים מהדעת, ונעשה משוגע"
ואני היה לי צער גדול מזה, שאני גורם שיתחלל שם רבנו הקדוש על ידי! אז התפללתי ובכיתי להשם יתברך שירחם עליי, ו... וירפא אותי מהעצבות והדכאון נפש
ו.. אז אחרי התפילה, נכנס במחשבתי להכנס להחדר.. והיה מחשבה חזקה כמו מישהו עומד בתוך המוח בתוך הלב ואומר לי: 'תכנס להחדר שלך' ושמה בהחדר שלי היה ארון ספרים סגור ו... 'ותמצא, בתוך הארון הספרים, ותוציא ספר משמה, איזה ספר שהוא, ותפתח אותו, גם כן בכל - באיזה מקום שיפתח, ושמה תמצא רפואה לנפשך'
נכנסתי בחדר והוצאתי ספר ופתחתי אותו, ומצאתי - וראיתי שמה בתוך איפה שפתחתי , היה שמה נייר דק, חתיכת נייר דק, ואני לא שמתי לב לנייר. - אני חשבתי: שזה אני אמצא בתוך דברי בתוך ההלכה, במקום שאני אפתח את הספר יהיה שם תורה כאלו דברי תורה כאלו שיהיה לי רפואה שאצא, שאצא מהספר מהחושך מהעצבות מהדכאון.
נו, גמרתי את ההלכה איפה שפתחתי את הספר, ובודאי דברי רבנו הם חיים ומרפא את הנפש, אבל תכף שסגרתי חזרה המחלה כמו שהייתה, אז ראיתי שאני לא, שאין לי רפואה!
טרם שרציתי לנעול את הספר ולהחזירו, טרם שסגרתי את הספר, הבחנתי, שראיתי שיש חתיכת נייר, כתוב שם שורות. אז התחלתי לקרוא וראיתי שזה מכתב מרבנו הקדוש.
והיה לי תכף רפואה בשלמות. נכנס בי שמחה כזה, של, שאין בעולם הזה שמחה כזו!
התחלתי לנגן, לרקד לבדי, בחדר שלי - מגודל השמחה
ורקדתי!
אז בני הישיבה שמעו שאני מרקד לבדי ומנגן בשמחה כזו, אז הם אמרו: עכשיו אנחנו יודעים שהוא, שהוא כבר יוצא מן הדעת, הוא משוגע לגמרי לגמרי
אז באו לחדר שלי והוציאו אותי לחצר בחוץ מן החדר, ועשו עיגול וכולם נגנו, ואני ואני מרקד באמצע, כמה שעות, הם התיייגעו והלכו לישון ואני נשארתי לבדי ורקדתי כמעט כל הלילה.
זה הסיפור של הפתק שמצאתי אותו בדרך נס ופלא.
 [תספר לנו מה שכתוב בפתק] מה שכתוב בפתק.
עכשיו אני רוצה לקרוא מה שכתוב בפתק הזה.
זהו זהו.
מאוד היה קשה לי לרדת אליך תלמידי היקר להגיד לך כי נהנתי מאוד מעבודך ועליך אמרתי מאיין פאירין ביט טיאלן ביז משיח ווט קומען" בעיברית: האש שלי תוקד עד ביאת המשיח. "חזק ואמץ בעבודתך נ נח נחמ נחמן מאומן" כתוב זה השם פשוט כפול משולש מרובע עם נקודות "נ נח נחמ נחמן מאומן" "ו... ובזה אגלה לך סוד והוא מלא וגדיל מקו לקו פצפצ-י-ק" זה השם של המלאך הממונה על השופר. "ובחזוק עבודה תבינהו וסימן י"ז בתמוז יאמרו שאינך מתענה" זה מה שכתוב בפתקמזה יש בו פלאות רמזים וסודות גדולות לטובת כל העולם. לתקן כל העולם. כי רבנו הקדוש רבי נחמן הוא סוד לכל העולם, והוא שורש, והוא שורש כל התורה לכל נפשות ישראל. ובא לעולם לתקן כל העולם בשלמות.
ועכשיו על ידי הפתק הזה הוא מגלה לנו התגלות חדש, זה החתימה נ נח נחמ נחמן מאומן זה הוא יגלה כאן שכתוב בזוהר בספרי רבנו רבי נחמן שיש שיר של חסד, של חסד שיתגלה לעתיד על ידי משיח צדקינו , שיתגלה לעתיד. ופה הוא מגלה שהוא עצמו הוא השיר הזה פשוט כפול משולש מרובע.
וגם כן עוד מה שיש עוד בזה אי אפשר לדבר בפה, זה עניין עניינים נסתרים מאוד.
והפתק הוא עתיד להחזיר כל העולם מרע לטוב ויהיה תיקון כל העולם ויהיה שלום בעולם וכולם ידעו את השם. ו.. ו... וכולם כולנו נזכה לחזור להשם יתברך ולתורה ויהיה שלום בעולם

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...