יום רביעי, 18 במאי 2011

פרשת השבוע: אם בחקותי תלכו

אם בחקותי תלכו, ופרש"י שתהיו עמלים בתורה. וגם סוף הפסוק מעיד "ועשיתם אותם" (בתורה כתוב 'אתם' חסר) 'מאותם' והד' אותיות, בגימטריא, נ נח נחמ נחמן מאומן. אם בחקתי תלכו, אם – תלכ = נ נח נחמ נחמן מאומן. באמצע יש 'בחקותי', כי דרך ארץ קדמה לתורה, וסובבת את התורה. והנה הענין לילך בתורה, והוא ענין מה שרבינו אמר שלהיות יהודי, דהיינו לעלות מדרגה לדרגה, צריך להיות בארץ ישראל. ארץ זה לשון רצון, וישראל, זה שיר א"ל. וזה ענין 'עמל', ע' זה לראות ולהבין, מ' זה מלכות זה התפילה, ל' זה למד – לימוד, דהיינו לעשות מהלימוד, מהתורה, תפילה (דהיינו להפוך כל הלימוד דרך תפילה להשי”ת). תמיד לעלות מהנעשה (נגלה, תורה), לנשמע (נסתר, תפילה), עד שמה שהיה בבחינת נשמע ונסתר יהיה רק נגלה ונעשה (עיין לק”מ תורה לא). וללכת מחיל אל חיל. וזה דרך ארץ ישראל, וזה נ נח נחמ נחמן מאומן. וזה סוף הפסוק, ועשיתם אותם, דהיינו לעשות, שמה שהיה בבחינה נשמע ונסתר, בחינת אותם – אות ם', תהיה רק נגלה ועשיה.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...