כשאין אדם מסתכל על התכלית למה לו חיים

(רבי נחמן רסח)

אין תגובות: