ואמר שמי שיבוא על קברו ויתן פרוטה לצדקה ויאמר תיקון הכללי , יניח עצמו לאורך ולרוחב לעזור לזה האיש , אפילו אם עבר מה שעבר וכו' 
 וייחד שני עדים על זה

אין תגובות: