יום חמישי, 21 באפריל 2011

ד' דברים שיש להם כח לתקן את כל העולם

ד' דברים אלו מפורשים שיש להם כח לתקן את העולם, ולכן כדאי שיהו מוכרים לנו, ומול עינינו כדי להתחזק בהם ולפעול אותם.

א. הפצה כפשוטו ככל מה שאפשר בכל דרך בכל כוחותינו ושכלינו.

ב. תורה, מבואר בלקוטי מוהר"ן יד:ג שאי אפשר לקרב הרחוקים רק על ידי תורה.

ג. כיסופים דקדושה. מבואר בלקוטי מוהר"ן תורה לא, שעל ידי כיסופין דקדושה מולידין נפשות קדושות בעולם, שהם הולכים ונותנים לבני אדם רצונות קדושות. ומבואר בלקוטי עצות שזאת הדרך לתקן את כל העולם.

ד. לראות כל אדם בעין טוב, לדון אותו לכף זכות ובאור נקודות טובות שלו ומעלותיו. כידוע מלקוטי מוהר"ן תורה רפב, שרבינו ומוהרנ"ת הדגישו שיש בזה כח גדול לפעול על האדם הנדון להיות באמת טוב, ועל דרך זה יכולים לתקן את כל העולם.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...