בלי הצדיק אין בחירה

ידוע שכל יהדות וכל אמונתינו בהשם יתברך בנוי על ידי אמונה בהצדיק יסוד עולם, ועל זה הקפידה התורה והזהירה מאד. הנה רבים הרוצים ר"ל לפרוק עול טוענים שהם לא צריכים את הצדיק ח"ו, הם הולכים ישר להשם יתברך. וזה באמת כפירה בהשם יתברך ותורתו שכך הוא יתבך קבע וסדר וצוה. ואלו שאין להם הצדיק אז אין להם בחירה (וכיון שהם לא בדרגה של משה רבינו, על כרחך הם כמו בהמות ממש), כמבואר בלקוטי מוהר"ן תורה קצ שרק על ידי שבני ישראל קבלו את התורה דרכו של משה רבינו היה להם בחירה, ע"ש ותבין.

אין תגובות: