יום חמישי, 21 באפריל 2011

בלי הצדיק אין בחירה

ידוע שכל יהדות וכל אמונתינו בהשם יתברך בנוי על ידי אמונה בהצדיק יסוד עולם, ועל זה הקפידה התורה והזהירה מאד. הנה רבים הרוצים ר"ל לפרוק עול טוענים שהם לא צריכים את הצדיק ח"ו, הם הולכים ישר להשם יתברך. וזה באמת כפירה בהשם יתברך ותורתו שכך הוא יתבך קבע וסדר וצוה. ואלו שאין להם הצדיק אז אין להם בחירה (וכיון שהם לא בדרגה של משה רבינו, על כרחך הם כמו בהמות ממש), כמבואר בלקוטי מוהר"ן תורה קצ שרק על ידי שבני ישראל קבלו את התורה דרכו של משה רבינו היה להם בחירה, ע"ש ותבין.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...