דיבורים מרבנו בשבח בית החיים של אומן

באומן רבנו התאחסן וכו' ענה ואמר והראה באצבעו לחוץ ואמר: הראיתם הגן הזה, כמה הוא טוב ויפה. והראה באצבעו על הבית החיים, ואמר: על זה הגן אני אומר. ענה ואמר: אין יודעים מעלת קדושת בית החיים הזה כי הוא יקר וקדוש מאוד. וכן כמה וכמה פעמים היה מדבר עם כמה אנשים והפליג מאוד בשבח הבית החיים של אומן.
(חיי מוהר"ן)

אין תגובות: