תיקון העולם

הנני להודיעך, כי היו על ראש השנה נפשות חדשות, לא היו באומן מעולם, מעולם.

השם יתברך ירחם, שיתגלה במהרה אמיתת אורו של רבנו ז"ל בכל העולם. כי בזה תלוי תיקון העולם.

(ר' שמשון ברסקי - מכתבים)


אין תגובות: