יום רביעי, 27 באפריל 2011

פרשת השבוע

בריש פרשת קדושים (פסוק יז) כתוב, לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא, רבינו בלקמ"ת תורה ח' מסביר שהדרך היחיד הנכונה להוכיח זה על ידי השיר פשוט כפול משולש מרובע – נ נח נחמ נחמן מאומן – ואכן "הוכח תוכיח" עם האותיות בגימטריא - נ נח נחמ נחמן מאומן (ע"ה). וכן הסופי תיבות של "אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא" ךךחחתךאאוא בגימטריא – נ נח נחמ נחמן מאמן. וכן הר"ת של "תשא עליו - “ עם כל המלה "חטא" (והג' כוללים) בגימטריא נ נח נחמ נחמן מאומן.

לא תשא עליו חטא, פרש"י ז"ל לא תלבי"ן את פניו ברבים, ע"כ. ויש לפרש ברבים, ברביים – רבנים, וד"ל.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...