יום שלישי, 13 בדצמבר 2011

שיחות ישראל סבא - הגוים רוצים ירושלים הם יקבלו רעידת אדמה

דף רצט-ש
הגוים הם רוצים ירושלים, בית המקדש? נו, נו, השם יתברך יתן להם מכות, מכות כאלה, הו...
השם יתברך נותן לגויים להרג את ישראל, אבל על ידי זה הוא יוכל לתת להם מכות גדולות מאד, לא על חנם השם נותן להם להרג את ישראל, הוא רוצה לנקם בהם. ובכן עכשו הם הורגים את ישראל, אבל מזה נולד מכות גדולות לכל הגויים. רוח אחד - אחרי אמריקה ואחרי אנגליה ואחרי רוסיה, רוח אחד. אנחנו מאמינים שהעולם של הקדוש ברוך הוא, אנחנו יהודים ומאמינים בתורה. נו, השם יתברך יתערב ויתן מכות לגויים. אנחנו שומעים בכל פעם שהאמריקאים והאנגלים וכל הגויים מקבלים מכות גדולות. מה שמספרים לעולם שיש כבר נ נח בעולם, אז אין אנחנו מפחדים מכל העולם מכל הגויים, לא מפחדים מהם. מכל העולם רוצים ללחם עמנו, ואנחנו נגיד להם: "אנחנו לא מפחדים מכם!" אנחנו יש לנו נשק דרך השמים!
הגויים הם ישארו תחת האבנים, אבל יהודים - אף צפרן לא ילך לאבוד. הגויים הם מרגישים את זה, הם ראו רעידת אדמה כזה ומכות כאלה, אבל הם גויים, אינם מאמינים. אבל הם יפלו, כל השקר יפל וכל הגויים יפלו, יפלו, יפלו. תהיה מפלה לכל הגויים, כל ם ילכו לקברים, ילכו בחשך, לא יהיה מהם כלום!
היה לי גם כן חלומות, מלחמות קשות מאד, אבל ברוך השם היה להם מפלה, הם נפלו...
מה, אנחנו מפחדים מכל העולם, מכל הגויים? פתאם יבוא רעידת אדמה והם יראו מכה גדולה והם יאמרו: "ומי יודע מה שיהיה מחר, איפה שיהיה רעידת אדמה?" הם מפחדים!
רעידת אדמה כזה שעוד לא היה מעולם. היתה כבר רעידת אדמה שנהרגו כמה אנשים, אבל רעידת אדמה של מהשמים? השם הוא מראה להם שיש נשק חדש מן השמים, רעידת אדמה ורוחות בלי שום הפסק. אנחנו צריכים ללחם - אז מן השמים לוחמים. כל הגויים מקבלים מכות. לולא זאת, אולי חס ושלום היו הורגים כל היהודים!

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...