יום שני, 4 באפריל 2011

שיחות של סבא ישראל, רבינו לא צריך הנשיא ולא ראש הממשלה

דף שז-שח, רבנו הקדוש אמר לכל הציונים: "אני לא צריך לכם, שבו בבית. יש לי מנין בלעדיכם, שבו בבית!" הוא ישאל אותם "מי שלח אחריכם? אני שלחתי אחריכם שתבואו?! אני צריך לכם?! בשביל מה באתם אלי? לכו מכאן! אני לא צריך לכם, אתם צריכים אלי! אני לא צריך לכם, לכו, לכו, לכו ממני!" הוא יגיד לכלם, להנשיא ולראש הממשלה ולכל השרים: "אני לא צריך לכם, אתם צריכים לי, אני לא צריך לכם, לכו, לכו, לכו, לכו.. לכו מכאן! שבו בבית, אני לא צריך אתכם!" הוא יצחק מהם, מכלם, "אתה נשיא? אני לא שלתי אחריך, בשביל מה באת? לך מכאן! מי צריך לך? אני לא צריך לך, לך לך לך! רבנו הקדוש הוא לא ידבר עם הנשיא, יהיה לו איש אחד שהוא ימסר להנשיא את ההודעה. אני הרבי נ נח נחמ נוחמן מאומן, אני הרבי של ישראל, אבל לא של גויים. אתם לא שומרים תורה, אתם לא מהאנשים שלי, לכו מכאן!, עכ"ל

זכורני שאני הייתי בציון הקדוש של רבינו כאשר הנשיא קצב בא....

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...