מסבות פורים

ארועי פורים עם הנחמנים - בקישור
http://www.na-nach.com/search?q=%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D


לפי ידיעתי יש שלשה מסבות פורים בצפת ובמירון.
א. אצל ארון זופניק נ"י. בדרום צפת
ב. אצל אורי במירון.
ג. אצל אליהו שלום במירון, ויש שם שבת חתן (שבעזה"י יתחתן ביום שני בערב בירושלים). נ נח

בברכת נ נח נחמ נחמן מאומן

אין תגובות: