יום שני, 7 במרץ 2011

ליקוטי נ נח

ברוך השם ניתן להשיג החוברת לקוטי נ נח עם קצת תוספות, באתר שלנו
nanach.org

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...