יום ראשון, 27 בפברואר 2011

לא לעסוק בחומרות

ידוע שרבינו הקפיד שלא לנהוג בחומרות, והוא העיד על עצמו שאין לו שום חומרות. כעת מצאתי הובא מההקדמה לספר חובת הלבבות ז"ל "מהזהירות היא - שלא להרבות בזהירות"! נ נח

אין תגובות:

במקום שאין אנשים השתדל להיות איש אמר רבי נחמן הורדנקא זה התבודדות

ב"ה לכבוד יום הילולה - ב' תמוז נ נח נחמ נחמן מאומן