לא לעסוק בחומרות

ידוע שרבינו הקפיד שלא לנהוג בחומרות, והוא העיד על עצמו שאין לו שום חומרות. כעת מצאתי הובא מההקדמה לספר חובת הלבבות ז"ל "מהזהירות היא - שלא להרבות בזהירות"! נ נח

אין תגובות: