יום ראשון, 27 בפברואר 2011

לא לעסוק בחומרות

ידוע שרבינו הקפיד שלא לנהוג בחומרות, והוא העיד על עצמו שאין לו שום חומרות. כעת מצאתי הובא מההקדמה לספר חובת הלבבות ז"ל "מהזהירות היא - שלא להרבות בזהירות"! נ נח

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...