יום ראשון, 9 בינואר 2011

הראינו כלי שאינו שווה ההפסד שהוא מפסיד


רבינו בלקוטי מוהר"ן תורה כה, מפרש הגמרא בבכורות (ח: סבא דבי אתונא) שאמרו ליה אחוי לן מנא דלא שויא לחבלא. אייתי בודיא, פשטוהו, ולא הוי עייל לתרעא (הביא מחצלת ופשטוהו ולא היה יכול לכנס לשער). אמר להו, אייתו מרא סתרו. היינו מנא דלא שויא לחבלא.
 
והנה מצאתי שיש ארמון באסטנבול שבאמת שברו את הקיר כדי להכניס את המחצלת.http://www.londontoistanbul.com/
 
אינו שוה!

אין תגובות: