יום חמישי, 6 בינואר 2011

ראש השנה לאילנות

המשנה בריש מסכת ראש השנה כותבת שראש חודש שבט (היום) ראש השנה לאילנות, ורק אח"כ כותב שזה כדברי בית שמאי, אבל בית הלל אומרים בט"ו בשבט.
ידוע שרבינו אמר שהענין שלו הוא רק ראש השנה, וידוע שהתורה מדמה האדם לאילן, כמש"כ האדם עץ השדה וכו'.
 
לכן אברך אתכם בברכת נ נח נחמ נחמן מאומן

אין תגובות: