יום ראשון, 18 בדצמבר 2011

המחלקת שהיה על רבינו אינו דומה להמחלקת שהיה על יוסף הצדיק מאחיו הקדושים

יש שרוצים להשוות ההתנגדות שהיה על רבינו נ נח נחמ נחמן מאומן להתנגדות שהיה על יוסף הצדיק מאחיו. אכן באמת אין אנו יודעים ומבינים בכלל עניני וחשבונות השבטי י-ה. למשל יש לנו צוואה מנפתלי בן יעקב (נדפס בסוף ההיכלות של רבי ישמעאל כהן גדול) ושם נפתלי כותב שני חלומות שהיה לו שגילו לו מן השמים איך שיוסף מפריד ומהרס ח"ו, ואיך שהוא סיפר את החלומות שלו ליעקב אבינו, ואיך שיעקב אבינו קבל דבריו ובכה. ולכן נפתלי צוה יוצא חלציו לא ללכת בעצת בניו של יוסף. רק שחלומות של נפתלי נתקיימו רק אחר הרבה דורות, והיו צריכים לשמוע ליוסף הצדיק בעצמו. והנה אצל המתנגדים של רבינו לא היה שום דבר כזה להטעות אותם. וגם רבינו אמר שעל ידי התחברת לאיש פשוט מאנשיו, יכולים להיות צדיק גדול. וגם אמר שמשיח יהיה מיוצאי חלציו, שיבוא במהרה בימינו אמן.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...