יום ראשון, 18 בדצמבר 2011

גילוי אפיקורסות בעולם - נצחון ליהדות

במנורה היו שבע נרות, ובחנוכה יש שמונה.?

פרט נוסף: הנס היה שבע ימים, כי ביום הראש...ון השמן דלק על פי טבע, ובשבעת הימים הנוספים דלק בנס, ובכל זאת מדליקים שמונה ימים?

העניין בנר הנוסף: שהוא מסמל את הטבע.

ויש צורך בפרסום הטבע... כי למעשה הטבע הוא הנס הכי גדול, יותר מהניסים והמופתים שמחוץ לטבע.

הנר הנוסף, שמסמל את הטבע, הוא הנצחון של ישראל מול היונים, שהם מסמלים את הטבע, ואנחנו בחנוכה השגנו משמעות של נצחון גדול, שהטבע הוא נס יותר גדול !!!

כמו פיל שמסתתר אחרי מחט... ככה הבורא מסתתר אחרי הטבע...

זה ההבדל בין השגחה לנס. נס זה התגלות מחוץ לטבע. וההשגחה היא הסתתרות אחרי הטבע.

אז ישיר משה, אמרו חז"ל, אז - לעתיד לבוא. והמילה א"ז מחולקת לשתי אותיות, א' ז'. כנגד החנוכיה, שבנויה מז' נרות של המנורה וא' הבחינה הנזכרת, של הטבע.

אז ישיר, שיר של השגחה. העיניים נפקחות ומגלים - שכל המציאות הכל אלוקות. אלוהים גימטריא טבע.

כאשר מתגברת אפיקורסות בעולם, כאשר הרבה אנשים מדברים דברי אפיקרוסות ומחזקים את חכמת הטבע, אם נבין ונפנים את הדברים אל הלב, אז נתחזק בשיר החדש הזה, בשיר של השגחה.
נרגיש תחושת נצחון אמיתית. כי ככל שיש גילויי טבע ככה מתעצמת ההשגחה והפליאה בנס הזה שנקרא טבע. כל אפיקורס חדש שצץ בעולם, יותר מראה לי כמה הבורא הוא ענק, שמצליח להחביא את עצמו!!!

באהבהביבי עם כיפה נ נח
המסר: כמה שיותר כפירה ככה יותר השגחה

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...