יום ראשון, 26 בספטמבר 2010

זעזוע וכאב נורא על פטירתו של שמואל טובול


שמואל ואחיו נקלעו ללינץ, באומן, על ידי גויים מקומיים, ימח שמם ושם זכרם. השם ינקום דמו.

אחיו נפצע בנינו.

נא להתפלל לרפואתו.

נא להתפלל להשם שיעלה את עצמות רבנו לארץ ישראל, ויפלו כל הרבנים הרוצחים

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...