יום שלישי, 21 בספטמבר 2010

מי שקשה לו למצא זווגורבינו כותב בספר המדות, ערך חתון (אות ו) ז"ל מי שקשה לו למצא זוגגו ירגיל את אצמו לקרות בקרבנות הנשיאים, ע"כ.
 
ונראה לעניות דעתי לבאר, כי הנשיאים לא נדבו להקמת המשכן כי אמרו שהם ישלימו כל מה שחסר, ובני ישראל תרמו בעין יפה יותר ממה שהיה נצרך ולכן הנשיאים בקשו לישר עוותם והקדימו לנדב עגלות וקרבנות. והנה הקמת המשכן היא בחינת זווג כמו שכתוב בשיר השירים (סוף פרק ג) ביות חתונתו וביום שמחת לבו שיום שמחת לבו הוא הקמת בית המקדש. נמצא שמה שהנשיאים אמרו לנדב להקמת המשכן הוא בחי' קישוי למצוא זווגו. והתיקון לזה היה בהקרבת קרבנותיהם. ולכן מי שקשה לו למצוא זווגו טוב לו להיות רגיל לקראות בקרבנות הנשיאים, בס"ד.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...